View page in English
Svenska nätverket för industriell och urban symbios

Om Industriell och urban symbios (IUS)

Industriell och Urban Symbios (IUS) är ett strategiskt arbetssätt som möjliggör effektivare användning av material, energi och andra typer av resurser.

Vad är Industriell och urban symbios?

Industriell och urban symbios möjliggör effektivare användning av material, energi och andra typer av resurser. IUS syftar till ökad resurseffektivitet genom att aktörer samarbetar lokalt/regionalt. Området fokuserar på värdehöjning av underutnyttjade material- och energiresurser (avfall, restprodukter m.m.), som kan nyttjas av andra aktörer inom nätverket. Industriell symbios innebär att ett antal företag samarbetar så att överskott eller biprodukter i en verksamhet blir en nyttig resurs hos någon av de andra. Samarbeten kan även innefatta gemensamma infrasystem för försörjning och service, kunskapsbyggande, innovation och marknadsföring.

Med riktad facilitering kan IUS skalas upp effektivt. En uppskalning av IUS kommer att förbättra företagens konkurrenskraft och utveckling, minska miljöpåverkan och stärka regional utveckling och motståndskraft. En strukturerad facilitering av IUS kan fungera som katalysator och driva på implementering.

Lokala exempel på industriell och urban symbios

Facilitering av industriell och urban symbios

Utvecklingen av IUS kan underlättas och främjas med fokuserade insatser - facilitering. Syftet är att skapa goda förhållanden genom att bygga och förbättra relationer mellan aktörer, genom att tillsammans skapa och sprida kunskap och genom att engagera kompetenta aktörer med nödvändiga resurser. För att vara framgångsrikt behöver arbetet med facilitering vara långsiktigt, dynamiskt, och anpassad till de lokala förhållandena. Bland nätverkets medlemmar, se medlemssidan, finns flera organisationer med lång erfarenhet av att stödja utvecklingsprocesser inom IUS, som till exempel Linköpings Universitet och Chalmers Industriteknik.

Industriell symbios på hemsidan

Vår hemsida erbjuder verktyg för att främja symbiosutveckling, kontakter till experter samt möjlighet att få ta del av inspirerande exempel och case av industriell symbios i praktiken. Kontaktuppgifter till våra medlemsorganisationer finns på medlemssidan eller kontakta oss på info@industrialsymbiosis.se

Industriell symbios i filmer

Facilitering av IUS - Roller för kommuner.

Den här video fokuserar på viktiga utvecklingsfaktorer och hur kommunerna kan facilitera IUS (på engelska). 

Facilitering av Industriell och Social Symbios i Sotenäs

I denna intervju förklarar utvecklingsstrateg Leif Andreasson hur de främjar industriell och social symbios i Sotenäs och vad andra aktörer kan lära sig från deras erfarenheter.

Filmen om Händelö eco-industrial park.

I denna film träffar du representanter från aktörer på Händelö, inklusive E.ON, Lantmännen Agroetanol, Norrköpings kommun, Norrköpings hamn, NODRA och Linköpings universitet. Du lär dig också hur samarbetet på Händelö skapar resurseffektiva fördelar och bidrar till ökad klimateffektivitet.

Hur industriell symbios ökar värde från organiska material omkring Sotenäs.

Här förklarar hur två olika aktörer jobbar tillsammans för att skapa ökat värde från organiska restprodukter - vilka fördelar de får och vilka utmaningar de möter.

Industriell and Urban Symbios - svaret på flera hållbarhetsutmaningar.

I den här videon introducerar Professor Mats Eklund vad industriell och urban symbios är och hur det kan hjälpa oss att möta viktiga hållbarhetsutmaningar.

Industriell och urban symbios i Malmö.

I denna presentation berättar Malin Norling mer om indusriell och urban symbios arbete in Malmö och betonar stadens symbiosfunktion.

Urban symbios i Malmö.

I denna video förklaras hur Malmö stad jobbar med industriell symbios för att uppnå bättre resurseffektivitet och främja hållbar stadsutveckling.