View page in English
Svenska nätverket för industriell och urban symbios

Om Oss

Det Svenska nätverket för industriell och urban symbios är ett nätverk som stödjer praktisk utveckling av IUS i Sverige. Vidare syftar nätverket till att bidra med ökad kunskap om och engagemang för industriell och urban symbios så att fler kan börja arbeta med strategin eller effektivisera befintligt arbete.

Vår historia

Svenska nätverket för industriell och urban symbios (SNIUS) är ett initiativ som grundades för att stödja praktiskt utveckling av industriell och urban symbios i Sverige. Nätverket är ett resultat av att forskargruppen för industriell och urban symbios på Linköpings universitet som såg att det fanns ett behov av att systematiskt stödja den praktiska utvecklingen av IUS i Sverige. De inledde därför arbetet med att utveckla ett nationellt nätverk och resurscentrum för detta ändamål i mars år 2015 med stöd från de första medlemmarna. Arbetet med nätverkets mål och vision har fortlöpt och utvecklats. Idag arbetar SNIUS för nedanstående mål och vision för att effektivt kunna skala upp IUS-processer i Sverige.

Våra mål

  • Mobilisera och förbättra kapaciteten i svenska kommuner och regioner för att stödja IUS-utvecklingen
  • Stödja inrättandet av regionala noder som kan samordna arbetet på lång sikt
  • Bidra till utveckling av företags förmåga att göra goda affärer med hjälp av IUS
  • Utveckla och tillgängliggöra metoder och verktyg för att stödja facilitering av IUS
  • Öka antalet samarbeten och kunskapsutbyten bland intressenter och regioner
  • Skapa en förstärkt röst, fungera som en bro och säkra stöd från nationella myndigheter och institutioner
  • Förbättra nationell och internationell profilering av IUS aktiviteter och -program

Om hemsidan

Vår hemsida finns till för att synliggöra inspirerande exempel och case, erbjuda verktyg för att främja symbios samt tillhandahålla kontaktuppgifter till medlemmar i nätverket. Ambitionen är att all relevant material från andra aktörer ska göras tillgänglig. Har du material som kan bidra till att främja industriell och urban symbios? Kontakta oss på info@industrialsymbiosis.se

Lokala exempel på industriell och urban symbios