View page in English
Svenska nätverket för industriell och urban symbios

Svenska nätverket för industriell och urban symbios

Svenska nätverket för industriell och urban symbios

Medverka i symbiosen

En strategi som skapar mervärde

Industriell och Urban Symbios (IUS) är ett strategiskt arbetssätt för att öka resursproduktiviteten genom samverkan. Strategin bygger på långsiktiga samarbeten mellan aktörer och sektorer som ökar värdet av underutnyttjade resurser och främjar miljöinnovation. IUS förbättrar företagens konkurrenskraft, minskar utsläpp och användning av primära och fossila resurser samtidigt som regional utveckling och resurssäkerhet stärks.

Företag

• Minskar kostnader för råvaror, energi och avfallshantering
• Förbättrar innovationsförmågan
• Stärker identitet och image

Kommuner

• Fler gröna, hållbara jobb
• Platsmarknadsföring
• Stärkt förmåga att hantera förändring – resiliens

Regioner

• Minskar uppkomst av avfall och utsläpp
• Minskad resursanvändning
• Ökad andel förnybart i den regionala ekonomin

Nationellt och internationellt

• Minskar transporter och klimatpåverkan
• Bidrar till omställning till biobaserad och cirkulär ekonomi
• Stärkt resurssäkerhet ger ökad trygghet

Om nätverket

Svenska nätverket för industriell och urban symbios (SNIUS) är en framstående sammanslutning grundad för att främja och stödja konkret utveckling inom industriell och urban symbios i Sverige. Här finner man inspirerande exempel och fallstudier, samt verktyg som främjar denna symbiotiska utveckling. Dessutom erbjuds kontaktinformation till övriga medlemmar i nätverket. Vår ambition sträcker sig till att tillhandahålla all relevant material från andra aktörer för att stärka och berika vårt gemensamma arbete.

Läs mer om nätverket

Industriell och urban symbios i praktiken

WA3RM har varit med i SNIUS sedan start. SNIUS är mötesplatsen för alla som vill något inom industriell och urban symbios i Sverige, och även en portal ut i världen. Fundamentet i SNIUS är den djupa kunskapen i ämnet och breda kontaktytan som har samlats till Linköpings universitet. SNIUS kopplar samman kunskap och praktik, och även olika aktörer med varandra.
Thomas Parker, Grundare WA3RM

Senaste Nyheter

Den nionde SNIUS konferensen hölls på kulturkvarteret i Örebro med bejublat studiebesök på Regenergy Frövi.

Till ett bubblande kulturkvarter i Örebro välkomnades ett 70-tal aktörer för den nionde årskonferensen för SNIUS. Många kära återseenden av gamla bekanta men också en växande skara av nytillkomna nyfikna aktörer borgade för bra nätverkande och spänstiga diskussioner under dagarna. Väl i konferenssalen hälsade Mats Eklund oss alla välkomna och tog oss igenom förutsättningarna för årets konferens om industriell och urban symbios. Första dagen fokuserade på företagen som tar till vara på det som blir över med otroligt inspirerande exempel på nya affärsmöjligheter från företag samt efterföljande pass kring det lokala exemplet Regenergy Frövi. Det högprofilerade symbiosprojektet tar värme från en industri till ett växthus med en kommande tomatodling. Från scen fick vi höra om hur symbiosen kunde förverkligas, vad som krävdes i samverkan samt vilken roll det offentliga spelat och spelar framåt. För att verkligen få uppleva symbiosprojektet på riktigt tog en buss oss ut till Frövi för ett lärorikt studiebesök samt varm, vällagad middag.

Dag 2 innehöll likt första dagen två gedigna pass där syftet var att se hur aktörer på olika nivåer kan främjan industriella symbioser. I Sverige har symbios framför allt drivits lokalt och kommuner har tagit en ledande roll i utvecklingen och därför fokuserade första passet på att undersöka om hur regioner kan stötta industriell symbios lokalt. Vi fick ta del av flera olika exempel från regioner som jobbar med att samordna, forma och bygga strukturer som ska underlätta för symbios och därmed öka innovationskraften. För att lyfta frågan ytterligare en nivå bjöds nationella myndigheter in till kommande pass där inspel gavs om nationella myndigheters roll i dag och i framtiden och där publiken fick möjlighet till inspel.

Genomgående bra information från scen, en pigg publik med bra frågor och ständiga diskussioner under pauser och luncher gör att vi är mycket nöjda med årets konferens.

Efter konferensens slut träffades SNIUS-gruppen för en diskussion om nästa år där ambitionen är satt att fortsätta utveckla konferensen, nätverket och dess erbjudande.

Har ni inspel och idéer på hur Symbiosnätverket skulle kunna utvecklas tveka inte att höra av dig till oss. Enklast når ni oss genom olle.jonsson@regionorebrolan.se som under 2024 koordinerar nätverkets insatser och arbete.

Finns det någon du träffade på nätverksträffen som du gärna skulle vilja fortsätta diskutera med, det ordnar vi, hör av er så sätter vi er samman!

Titta på de fina bilderna från konferensen och ta del av presentationerna nedan så hörs vi mer framöver.

Allt gott önskar SNIUS

Presentationer

Introduktion - Mats Eklund, Linköping universitet
Att ta vara på energi som annars blir över - Jonas Dyrke, Adven
Förädling av underutnyttade resurser - Elsa Bertils, Econova
Vi gör byggsverige cirkulärt ocg klimatsmart - Daniel Ellison, Hasopor

Bringing waste to life - Frida Tiberini, WA3RM
Kraftan i framtidens Bergslagen - Ylva Gjetrang, Linde Energi
Frövi - En möjlighet att tänka nytt - Matilda Björck och Daniel Fagerlund, Lindesberg Kommun
Är regionerna nyckeln till långlivat stöd för industriell symbios? - Peter Carlsson, Chalmers Industriteknik
IUS arbete i Värmland - Magnus Persson, Paper Province
Industriell omställning och symbios - Malin Vedin, Region Västernorrland
Region Östergötlands roll i utvecklingen av Industriell och Urban Symbios - Milian Nelzén, Energikontoret Östergötland, Region Östergötland
Symbios i Fyrbodalskommunerna - Tobias Källqvist, Fyrbodal

Vad gör vi på Energimyndigheten? - Anders Pousette, Energimyndigheten
Hur Naturvårdsverket försöker underlätta industriell symbios - Dag Henning, Naturvårdsverket
One Stop Myndighetsshop: Myndigheter i samverkan för radikal innovation - Marie Persson, Tillväxtverket
Industriell symbios med nya systemgränser - Kristina Lundberg och Josef Macsik, Ecoloop

Läs hela artikeln

Den åttonde SNIUS-sammankomsten ägde rum i Härnösand

Efter en lång period av online- och distansarbete möttes cirka 60 gamla och nya aktörer fysiskt i Härnösand för den åttonde SNIUS-sammankomsten. Efter den traditionella introduktionen till SNIUS och de senaste uppdateringarna från Sverige, anslöt sig IUS-praktiker från Danmark och Norge och vi fick lära oss om relevanta utvecklingar i de nordiska länderna och i Europa. Innan vi gick vidare till två mycket intressanta studiebesök, lyssnade vi på presentationer från Mittuniversitetet, Big Akwa, Liquid Wind och Övik Energi och fick veta mer om spännande initiativ från Västernorrlands region.

Den andra dagen fokuserade på årets huvudtema: hur kan kommuner och andra lokala/regionala offentliga aktörer svara på företagens behov av att skala upp IUS? För att lägga en bra grund för den interaktiva workshopen om detta tema delade representanter från High Coast Innovation Park, SSAB, Business Region Örebro och kommunerna Lidköping, Bengtsfors och Sotenäs med sig av sina relevanta erfarenheter, planer och utmaningar, och diskuterade dem kort. Under den interaktiva workshopen diskuterade deltagarna specifika ämnen i mindre grupper och utvecklade gemensamt idéer att arbeta vidare med – både som enskilda organisationer och i samarbete med andra SNIUS-medlemmar.

Presentationer från evenemanget kan laddas ner via länkarna nedan:

Background to SNIUS and IUS updates from Sweden - Murat Mirata, Linköping University 
Industrial symbiosis initiatives in Denmark and in the Nordics – Per Möller, Kalundborg symbiosis
Industrial symbiosis in Norway and in the EU  – Christophe Pinck, Eyde Cluster 
Framtidens fiskodling – Hugo Wikström, Big Akwa
Liquid Wind & FlagshipONE i symbios med Övik Energi – Carolina Bath (Liquid Wind) and Rickard Pellny (Övik Energi)  
High Coast Innovation Park: Samverkan mellan företag för hållbar industriell symbios inom bioekonomi– Helena Näsström, RISE
Industriell symbios som möjliggör accelererad omställning till fossilfri stålproduktion  – Anna Adolfsson, SSAB 
Varför är det offentliga avgörande i industriell symbios? – Victor Sunnliden, Business Region Örebro
Industriell och urban symbios i Lidköping – Yvonne Träff, Lidköpings kommun
Industriell symbios i Bengtsfors kommun – Jeanette Lindh Svanqvist, Bengtsfors kommun 
Industrial and social symbiosis in Sotenäs – Peter Carlssson, Sotenäs kommun and Chalmers Industriteknik. 

Läs hela artikeln

Sjunde årsmötet

7th annual meeting of SNIUS was held digitially on 27 November 2020. 52 participants representing public and private organisations joined the event, which focused on mobilisation actors towards establishing IUS nodes in Swedish regions. Following an introduction to IUS and SNIUS, on-going and planned initiatives were presented from Härnösand, Sotenäs, Händelö, Höganäs and Frövi as well as the regions of Kronoberg and Kalmar, Östergötland and Västergötland. In the interactive parts of the event, participants discussed their needs, in terms of activities and resources, to accelerate IUS developments in their respective regions. Conclusions from these discussions will guide regional and national efforts to provide more effeictve support to advancing IUS practices.

Läs hela artikeln
Alla nyheter

Kommande event

Se alla event

Webinarie: ÖP och fysisk planering - Hur kan kommunal planering bidra till resurssamverkan och symbiosutveckling?

Årskonferens - Vi fyller 10 år!

Kontakt

Har du frågor angående industriell symbios eller vår plattform? Tveka inte att kontakta oss! Vi ser fram emot att höra från dig.

e-post: info@industrialsymbiosis.se