View page in English
Svenska nätverket för industriell och urban symbios

Lokala exempel

Bjuv

Symbiosarbete och stark institutionell kapacitet är grunden för hållbar livsmedelsproduktion.

Läs mer om IUS i Bjuv
Sotenäs

En liten fiskestad med stora eldsjälar och innovationer för marinbaserad cirkulär utveckling.

Läs mer om IUS i Sotenäs