View page in English
Svenska nätverket för industriell och urban symbios
⬅ Tillbaka till lokala exempel

Industriell och urban symbios i Norrköping

Där IUS möjliggör konkurrenskraftiga biobaserade cirkulära företag och ekonomier.

Fördelar

  • Energi- och resurseffektivitet
  • Andel biobaserade resurser
  • Innovationskraft & nya produkter
  • Fossila resurser
  • Primära resurser
  • CO2 utsläpp
  • Avfallsgenerering

Översikt

I natur- och kulturlandskapet med ekbackar på Händelö, ca 2 km från Norrköpings centrum, ligger en industripark där förnybara och återvunna råvaror dominerar värdekedjorna. De industriella samarbetena i Norrköping började runt E.ONs kraftvärmeverk och Lantmännen Agroetanols spannmålsbaserade bioraffinaderi. Genom samarbetet förses Agroetanol med höggradig ånga, producerad av förnybara eller återvunna råvaror från E.ON . Detta har lett till att världens mest koldioxidsnåla spannmålsetanol kan produceras här. Koldioxiden från etanolproduktionen fångas upp och blir kolsyra som ersätter kolsyra med fossilt ursprung. Här finns således så kallad CCU (Carbon Capture and Utilization). Eftersom hela processen bygger på förnybara eller återvunna råvaror är denna process Sveriges första operativa biobaserade CCU (BCCU). Att fånga in koldioxid av förnybart slag och låta den komma till användning är det enda sättet att minska koldioxidmängden i atmosfären. Ett annat kännetecken för Norrköping är det gedigna samarbetet som finns mellan staden och energisystemet, som E.ON tillhandahåller. Detta symbiossystem i Norrköping har utvecklats under de senaste tjugo åren. Sedan slutet av 2019 har ett dedikerat arbete påbörjats med att facilitera och stärka symbiosen på Händelö. Detta projekt samordnas av Energikontoret Östergötland och Cleantech Östergötland, två externa aktörer som har förmåga att utveckla samarbete och innovation i industriparken vilket de enskilda aktörerna inte har samma möjlighet till. Andra viktiga aktörer i Norrköping utöver dem som nämnts ovan är Nodra, Norrköpings Hamn, Norrköpings Kommun, Linköpings universitet, Econova, Holmen, Linde, Returpack och Cleanaway.

Höjdpunkter

Värmesamarbetet mellan E.ON och Agroetanol består av att höggradig ånga överförs till Agroetanol och låggradig ånga returneras till E.ON för att användas i fjärrvärmenätet. För att få till ett effektivt utnyttjande av värmen har fjärrvärmenätet byggts ut till Åby och Söderköping i samband med Agroetanols expansion. Den infångande koldioxiden från etanolprocessen tas till vara på och blir till nya kolsyraprodukter. Agroetanol tar emot sekundära råvaror till sin etanolproduktion och producerar en proteinrik råvara som används till foderproduktion. Norrköpings stad har en integrerad roll i energisystemet som E.ON förser regionen med. Kommunalt och industriellt avloppsslam rötas till biogas vilket uppgraderas och förser de lokala bussarna med fordonsbränsle. På Händelö finns också företagen Returpack och Cleanaway som återvinner Sveriges alla dryckesbehållare av PET-plast och aluminium.

Drivkrafter och möjliggörare

Den industriella symbiosen i Norrköping uppkom främst som ett resultat av samarbete mellan privata företag som svar på miljö-, reglerings- och affärsutmaningar som identifierats av lokala offentliga och privata aktörer. Med tiden har förståelsen för det unika samarbetet och dess positiva effekter fört med sig en stärkt vilja om att systematisera och strukturera samarbetet. Över åren har flera försök till detta skett men sedan 2019 har två externa aktörer trätt in på arenan och stödjer utvecklingen tillsammans med de aktuella företagen.

Symbiosen i Norrköping bygger på en stark ”business to business”-relation. Tilliten mellan Agroetanol och E.ON var så pass stor att när Agroetanol hade en möjlighet att fördubbla sin verksamhet och bygga ut med en ny produktionslinje valde E.ON att göra en miljardinvestering i en ny förbränningspanna samt bygga ut fjärrvärmenätet till närliggande orter. Aktörerna litade på varandra och lyckades därmed genomgå denna expansion tillsammans.

Vill du lära dig mer?

I den här filmen kan du träffas representanter från den aktörskonstellation som återfinns på Händelö och lära dig mer om hur samarbetet som sker på Händelö skapar en mängd resurseffektiva fördelar och bidrar till ökad klimateffektivitet.

 

Kontakt

Mats Eklund

Professor på Linköpings universitet

e-post: mats.eklund@liu.se

telefon: 013-28 17 26

Besök Mats Eklunds sida.
Ian Hamilton

Projektledare på Cleantech Östergöland

e-post: ian.hamilton@cleantechostergotland.se

Murat Mirata

Universitetslektor på Linköpings universitet

e-post: murat.mirata@liu.se

telefon: 013-28 56 92

Besök Murat Miratas sida.