View page in English
Svenska nätverket för industriell och urban symbios
⬅ Tillbaka till lokala exempel

Industriell och urban symbios i Stenungsund

Framåt mot grön kemi med industriell symbios.

Fördelar

  • Energi- och resurseffektivitet
  • Innovationskapacitet
  • Fossila resurser
  • CO2 utsläpp

Översikt

På den svenska västkusten ligger kommunen Stenungssund där Sveriges största kemikluster är beläget. Inom detta kemikluster finns det ett flertal pågående synergier mellan aktörerna, både resurs-, infrastruktur och kunskapssynergier. Borealis AB, Sveriges enda polyetentillverkare, finns i centrumet av detta kluster. Borealis förser de andra verksamheterna med eten och förbränningsgas, gasen används av de andra verksamheterna för att producera ånga. Många av företagen i området har liknande energi- och värmebehov och det finns några utbyten med ånga och överskottsvärme i området men potentialen för utökade energisynergier är stor. Klustret är ett exempel på en samling industrier som ännu inte nyttjat all energieffektivitet som är möjlig i området genom gemensamma lösningar och mer integrerade energisystem, men det finns stor potential för utveckling inom kemiklustret. Det finns även potential för ett gemensamt kraftvärmeverk som skulle kunna förse klustret med processenergi. Två av verksamheterna i kemiklustret skickar sin överskottsvärme till det lokala fjärrvärmenätet. Borealis och Perstorp Oxo AB har gemensamt investerat i en hamn där kemikalier och oljeprodukter kan tas in, till detta är rörledningar ihopkopplade för logistiska synergier med de övriga verksamheterna. Utöver Borealis och Perstorp är AGA Gas AB, Akzo Nobel Sverige AB och INEOS Sverige AB viktiga aktörer i det industriella systemet. 

Höjdpunkter

Det finns viktig kompetens och kunskapssynergier inom klustret, ett exempel är projektet Sustainable Chemistry 2030. Projektet är till för att genomföra en transaktion från fossila råvaror till mer förnyelsebara och en mer effektiv användning av energi och material inom klustret. I området finns även kompetenssynergier som samlar olika grupper med specialister från de olika organisationerna och för dem samman för diskussioner och kunskapsutbyten inom de olika specifika specialiteterna.

Drivkrafter och möjliggörare

En möjliggörare för utvecklingen av detta kemikluster är att VD:arna för de fem stora företagen träffas regelbundet, ungefär en gång i månaden, för att ta beslut angående de gemensamma pågående projekten. Projektet Sustainable Chemistry 2030 är även en drivande faktor till den kontinuerliga kontakten mellan de involverade aktörerna. Där möts specialister från verksamheterna regelbundet för att arbeta för utveckling och förbättring av kemiklustret. Aktörerna själva ser Sveriges vision om en biobaserad kemiindustri som en drivande kraft för utvecklingen. Samarbeten, gemensamma projekt, den långa och gemensamma historien samt närheten till varandra har gjort att förtroendet och tilliten mellan aktörerna vuxit sig stor i området, och det sänker tröskeln för ytterligare samarbeten.

Kontakt

Murat Mirata

Universitetslektor på Linköpings universitet

e-post: murat.mirata@liu.se

telefon: 013-28 56 92

Besök Murat Miratas sida.
Rickard Fornell

Senior forskare på RISE

e-post: rickard.fornell@rise.se