View page in English
Svenska nätverket för industriell och urban symbios
⬅ Tillbaka till lokala exempel

Industriell och urban symbios i Lidköping

Ett exempel på IUS stöd till biobaserad cirkulär utveckling.

Fördelar

  • Energi- och resurseffektivitet
  • Biobaserade resurser
  • Delad infrastruktur
  • Kostnader för värme & avfallshantering
  • Fossilt resursbehov
  • CO2 utsläpp
  • Material till deponi

Översikt

På västgötaslätten mellan jordbruksmarker och Vänerns södra strand ligger Lidköping där industriell symbios, med en bas inom spannmål och livsmedelsförädling, frodas. I detta bioekonomiska kretslopp flödar både förnyelsebara resurser, förnyelsebar energi samt förnyelsebar näring. I centrum av detta nätverk finns Lantmännen Reppe som är ett vetebaserat bioraffinaderi, men som från början var en etanolproducerande vodka verksamhet. Det närliggande kraftvärmeverket förser Reppe med processånga och processenergi baserat på förnyelsebara eller återvunna råvaror. I denna bioekonomi är de organiska och förnyelsebara materialen i centrum vilket blir till ett cirkulärt förlopp när näringsämnena från biogasproduktion återförs till lantbruket för att bli till nya produkter i systemet. Symbiosutvecklingen i regionen har gått från att uppkomma sporadiskt och av sig självt till att bli mer och mer faciliterad utav drivande aktörer. Viktiga aktörer i Lidköping utöver Lantmännen Reppe är Gasum Lidköping AB, Lidköpings Kommun, Fordonsgas Sverige AB, Fazer Kvarn, Lidköping Energi samt närliggande lantbruksföretag.                                                                                                                                               

Höjdpunkter


Processenergin förmedlas av det lokala kraftvärmeverket till de närstående livsmedelsförädlarna. Spill och organiskt avfall från industrin blir till substrat för biogasproduktionen. Symbiosen var den första i Sverige som producerade flytande biogas till fordonsbränsle. Biogödslet från biogasproduktionen går tillbaka till lantbruket för återföring av näringsämnen till jordbruksmarken.

Drivkrafter och möjliggörare

Utvecklingen av den industriella och urbana symbios som finns i Lidköping har drivits genom finansiella intressen och regler, riktlinjer och policy angående miljö- och klimatkrav. Lidköpings kommun är en viktig aktör i denna utveckling, utöver att införa policy som drivit på utvecklingen har de fört en god kommunikation mellan aktörerna i regionen. Kommunen arbetar med att utveckla en symbiosfunktion inom kommunen för att stödja utvecklingen av samarbetena. Olika program för statliga investeringsbidrag är även en bakomliggande faktor till utvecklingen, där delar av exempelvis investeringen av kraftvärmeverket och biogasanläggningen har blivit finansierade. Biogasanläggningens certifiering kan både anges som en drivande faktor och ett hinder eftersom den både riktar och begränsar vilka råvaror och biprodukter som kan gå in i produktionen.  

Kontakt

Murat Mirata

Universitetslektor på Linköpings universitet

e-post: murat.mirata@liu.se

telefon: 013-28 56 92

Besök Murat Miratas sida.
Yvonne Träff

- på Lidköpings kommun

e-post: yvonee.traff@lidkoping.se