View page in English
Svenska nätverket för industriell och urban symbios
⬅ Tillbaka till lokala exempel

Industriell och urban symbios i Bjuv

Symbiosarbete och stark institutionell kapacitet är grunden för hållbar livsmedelsproduktion.

Fördelar

  • Energi & resurseffektivitet
  • Biobaserade och sekundära resurser
  • innovationskapacitet
  • Värme & avfallshantering
  • CO2 utsläpp
  • Material till deponi

Belägen mitt bland jordbruksmarken i södra Sverige, Skåne, ligger Bjuv som har en lång industriell tradition av både gruvdrift och livsmedelsproduktion. Över åren har olika aktörer producerat både livsmedel och konstruktionsmaterial vilket har bidragit till att infrastrukturföretag som tillhandahåller energi- och vattenlösningar utvecklat synergistiska samarbeten som möjliggör ett effektivt utnyttjande av sekundära resurser och delning av infrastruktur. Dessa samarbeten förbättrar kollektivt resurseffektiviteten och ger affärsmässiga, miljömässiga och socioekonomiska fördelar. Det fanns en ambition om att Bjuv skulle bli ett centrum för livsmedelsproduktion och därav uppstod namnet ”Food valley of Bjuv” som en övergripande representation av det utvecklade klustret. Kring detta kluster började olika synergier och samarbeten uppstå men 2017 flyttade Findus, en av de största aktörerna i området, sin verksamhet bort från Bjuv. Bortfallet av en av de största aktörerna chockade och flyttade tillbaka många framsteg inom flera samarbeten i regionen. Men Bjuv är en region med många engagerade och drivna aktörer, speciellt de offentliga aktörerna, som ser en möjlighet med återuppbyggandet av regionen genom att de nya industrierna blir mer konkurrenskraftiga med hjälp av industriella samarbeten och delad infrastruktur.                                                                                                                                  
Höjdpunkter 


Idag finns ett par existerade synergier och samarbeten. Den lokala biogasanläggningen Söderåsens Bioenergi producerar biogas av restavfall och biprodukter från närliggande aktörer, såsom biologiskt avfall från lokala jordbruk och ett närliggande charkuteri. Biogasanläggningen har i sin tur levererat biogödsel, som biprodukt får biogasprocessen, till närliggande jordbruk samt biogas till E.ON som sedan använts lokalt av andra aktörer.  Men möjligheterna till ytterligare samarbeten och ett utökat symbiotiskt nätverk är stort och arbetet mot detta pågår för fullt. Fokuset nu för Food valley of Bjuv, som nu är ett samarbete mellan Foodhills, Region Skåne, Bjuvs kommun och Tillväxtverket baseras på att bygga uthålliga och cirkulära produktionssystem. I de befintliga lokalerna i Bjuv finns det plats för utbyggandet av mer cirkulära livsmedelsproduktioner med industriella och urbana samarbeten som grund för det hela.


Drivkrafter och möjliggörare


Bjuv står inför den unika situationen att infrastruktur redan är tillgänglig och anpassad för livsmedelsförädling men att dess potential inte utnyttjas. Foodhills, som har en stark institutionell kapacitet, tillsammans med de offentliga aktörerna arbetar med att driva igång en mer cirkulär livsmedelsproduktion. Potentialen för att lyckas är etablerad och framtiden ser ljus ut för de utvecklandet av industriella samarbeten.
Lite kuriosa: Bjuvs systerstad i Europa har varit Kalundborg i Danmark, känd för sitt tidiga utvecklande av industriella samarbeten inom industriell symbios. Städerna har under åren delat kunskap och inspiration mellan varandra.

Kontakt

Murat Mirata

Universitetslektor på Linköpings universitet

e-post: murat.mirata@liu.se

telefon: 013-28 56 92

Besök Murat Miratas sida.
Bengt Felbe

- på Bjuvs kommun

e-post: bengt.felbe@bjuv.se