View page in English
Svenska nätverket för industriell och urban symbios
⬅ Tillbaka till medlemmar

Cleantech Östergötland

Cleantech Östergötland är ett politiskt oberoende nätverk där människor från näringslivet, offentligheten och akademin möts för att lösa samhällets miljöutmaningar. Tillsammans odlar Cleantech Östergötland framgångsrika relationer som utvecklas till hållbara affärer. Projektet Cirkulär kraftsamling i Östergötland och Örebro, där Cleantech Östergötland agerar projektpart, syftar till att stärka företag i att implementera olika typer av cirkulära lösningar som innebär att de blir mer hållbara, mer lönsamma och mer resilienta mot omvärldsförändringar. Utmaningarna finnas inom klimatförändringarna, men också de geopolitiska strömmar som innebär olika typer av osäkerheter för företag, inte minst vad gäller leveranser av komponenter och insatsmaterial.

Målgruppen är primärt företag som har en verksamhet som genererar restströmmar, eller där andra företags restströmmar skulle kunna utgöra en insatsvara i den egna verksamheten. Målgruppen är också företag som vill byta ut en idag ohållbar komponent mot en hållbar dito, exempelvis med bas i bioråvara. Arbetssättet kommer bland annat att bestå av olika typer av kunskapshöjande insatser samt nätverksfrämjande aktiviteter. Den förändring som detta ska bidra till är att företagen genomför omställningsarbete i sina verksamheter, med utgångspunkt från den kunskap och de verktyg som projektet genererar.

Mer om Cleantech Östergötland.

Kontact

Johan Rydberg

VD på Cleantech Östergötland

e-post: johan.rydberg@cleantechostergotland.se

telefon: +46 708 19 97 80