View page in English
Svenska nätverket för industriell och urban symbios
⬅ Tillbaka till medlemmar

Sotenäs kommun

I Sotenäs kommun arbetar vi med industriell och social symbios, vårt bidrag till en cirkulär ekonomi och ett mer hållbart samhälle. Vår målsättning är att sammanföra människor för att skapa innovation, företagande, utbildning och sysselsättning.

I Sotenäs Symbiosnätverk utbyts material, energi och kunskap mellan flertalet olika aktörer med havet som utgångspunkt. Nätverket är indelat i två områden där den ena utgår från den marina livsmedelsindustrin och den andra från plast i havet och uttjänta fiskeredskap. Inom den sociala symbiosen är det en viktig del att säkerställa att rätt kompetens finns för varje enskild aktör och funktion. De arbetstillfällen som skapas är av olika grader på utbildningsnivå att så alla kan bli en del av utvecklingen.

Mer om Sotenäs kommun.

Kontact

Emma Ek

Symbiosutvecklare på Sotenäs kommun

e-post: emma.ek@sotenas.se

Stina Gottlieb

Symbiosutvecklare på Sotenäs kommun

e-post: stina.gottlieb@sotenas.se