View page in English
Svenska nätverket för industriell och urban symbios
⬅ Tillbaka till medlemmar

Stiftelsen Chalmers Industriteknik

Chalmers Industriteknik är en icke vinstdrivande forsknings- och utvecklingsorganisation med fokus på innovation för ett hållbart samhälle. Våra experter arbetar nära forskningen, akademin och industrin för att från forskningen skapa konkreta och hållbara lösningar på morgondagens utmaningar. Chalmers Industriteknik har akademisk spets-kompetens inom områdena energi, material, tillämpad AI, cirkulär ekonomi samt innovationsledning.

Chalmers Industriteknik instiftades av Chalmers 1984 med syfte att stärka svensk innovationsförmåga och näringslivssamverkan. Idag består koncernen Chalmers Industriteknik av Stiftelsen Chalmers Industriteknik och ett dotterbolag; CIT Renergy AB. Koncernen Chalmers Industriteknik har omkring 110 medarbetare, varav cirka hälften disputerade, och omsätter cirka 140 miljoner kronor årligen.

Våra uppdrag kräver oftast en tvärvetenskaplig ansats samt en hög grad av medverkan med flera parter från akademi, näringsliv och/eller myndighet. Stiftelsen Chalmers Industriteknik har under åren samarbetat med hundratals företag inom olika branscher, ett stort antal myndigheter och medverkat i flertalet nationella och EU-finansierade samverkansmiljöer.

Mer om Stiftelsen Chalmers Industriteknik.

Kontact

Maria Hammar

Gruppchef i cirkulär ekonomi på Stiftelsen Chalmers Industriteknik

e-post: maria.hammar@chalmersindustriteknik.se

telefon: 070-938 38 03