View page in English
Svenska nätverket för industriell och urban symbios
⬅ Tillbaka till medlemmar

Peak Innovation Science Park

Vi är Jämtlands enda Science Park och inkubator. Vi driver cirkulär och hållbar utveckling och accelererar den gröna omställningen med hjälp av digitalisering. Vi skapar hållbar tillväxt i Jämtland genom innovation, samverkan och partnerskap!

Mer om Peak Innovation Science Park.

Kontact

Jenny Nylund

Chef Projektarena på Peak Innovation Science Park

e-post: jenny.nylund@peakinnovation.se

telefon: +46702346610