View page in English
Svenska nätverket för industriell och urban symbios
⬅ Tillbaka till medlemmar

Region Örebro Län

Genom att främja innovation och utveckling av miljövänliga teknologier kan Region Örebro Län bidra till att minska miljöpåverkan och främja en cirkulär ekonomi. Region Örebro Läns förvaltning regional utveckling leder och samordnar länets gemensamma arbete för hållbar utveckling. Regional utveckling arbetar på olika sätt för att bidra till en grönare framtid genom att främja hållbarhet, miljövänliga metoder och gröna innovationer. Genom att integrera ett tydligt hållbarhetperspektiv i alla aspekter av den regionala utvecklingen kan regionen bidra till en grönare framtid och skapa en mer hållbar och livskraftig miljö för alla invånare. 

Mer om Region Örebro Län.

Kontact

Olle Jonsson

Näringslivsutvecklare på Region Örebro Län

e-post: olle.jonsson@regionorberolan.se

telefon: 019-602 93 52