View page in English
Svenska nätverket för industriell och urban symbios
⬅ Tillbaka till medlemmar

Linköpings Universitet

Linköpings Universitet representeras i Symbiosnätverket av enheten för industriell och urban symbios som har mer än 20 års erfarenhet av tillämpad forskning i området tillsammans med praktisk erfarenhet att stödja utvecklingen av IUS i många svenska och nordiska regioner. Vi stärker aktörers förmåga att skapa mer värde ur underutnyttjade resurser genom att höja kunskapnivån och stärka relationerna. Vi har särskild kunskap om facilitering, hållbarhetseffekter och framgångsfaktorer för industriell och urban symbios. Vi erbjuder praktiska och akademisk utbildning på flera nivåer inom området.

Mer om Linköpings Universitet.