View page in English
Svenska nätverket för industriell och urban symbios
⬅ Tillbaka till medlemmar

Umeå Eco Industrial Park

Umeå Eco Industrial Park, fd Dåva industriområde, är Umeås största industrisatsning. Umeå kommun detaljplanerar ny verksamhetsmark för nya etableringar. Idag finns ett 10-tal företag på området med inriktning mot materialåtervinning, energi och avfall. De verksamheter som bedrivs är till stor del baserad på insatsvaran avfall och energiutvinning dvs förbränning av avfall, sortering av avfall och deponi av avfall samt ut- och införsel av avfall. Umeå Eco Industrial Park ska utvecklas till ett klimatneutralt industriområde som bygger på hållbara cirkulära principer som vägleder arbetet med nya etableringar, byggnationer, infrastruktur, mobilitet och biologisk mångfald.

Umeå Eco Industrial Park ska bli ett världsledande centrum för grön innovation och produktion inom miljöteknik, återvinning och energi. Här ska industriell symbios mellan företag, akademi och offentlig sektor utvecklas. Området ska bli en attraktiv plats där företagens utveckling går hand i hand med innovation, forskning och utbildning. Tillsammans skapar aktörerna nya hållbara relationer och affärer.       

Mer om Umeå Eco Industrial Park.

Kontact

Nina Rismalm

Näringslivsutvecklare på Umeå Eco Industrial Park

e-post: nina.rismalm@umea.se