View page in English
Svenska nätverket för industriell och urban symbios
⬅ Tillbaka till event

Webinarie: ÖP och fysisk planering - Hur kan kommunal planering bidra till resurssamverkan och symbiosutveckling?

Industriell och urban symbios växer fram genom samverkan mellan företag och med andra aktörer. Kommuner spelar ofta en viktig roll som facilitator och ägare av kommunala bolag. Men vilken roll spelar den kommunala planeringen för att ge goda förutsättningar för symbiosutveckling? På detta webinarium delas erfarenheter och idéer kring hur energiplaner, översiktsplaner, detaljplaner, markstrategier med mera kan bli mer stöttande för industriell och urban symbios. 

Registrera dig för eventet