View page in English
Svenska nätverket för industriell och urban symbios
⬅ Tillbaka till nyheter

Den åttonde SNIUS-sammankomsten ägde rum i Härnösand

Publicerad

Efter en lång period av online- och distansarbete möttes cirka 60 gamla och nya aktörer fysiskt i Härnösand för den åttonde SNIUS-sammankomsten. Efter den traditionella introduktionen till SNIUS och de senaste uppdateringarna från Sverige, anslöt sig IUS-praktiker från Danmark och Norge och vi fick lära oss om relevanta utvecklingar i de nordiska länderna och i Europa. Innan vi gick vidare till två mycket intressanta studiebesök, lyssnade vi på presentationer från Mittuniversitetet, Big Akwa, Liquid Wind och Övik Energi och fick veta mer om spännande initiativ från Västernorrlands region.

Den andra dagen fokuserade på årets huvudtema: hur kan kommuner och andra lokala/regionala offentliga aktörer svara på företagens behov av att skala upp IUS? För att lägga en bra grund för den interaktiva workshopen om detta tema delade representanter från High Coast Innovation Park, SSAB, Business Region Örebro och kommunerna Lidköping, Bengtsfors och Sotenäs med sig av sina relevanta erfarenheter, planer och utmaningar, och diskuterade dem kort. Under den interaktiva workshopen diskuterade deltagarna specifika ämnen i mindre grupper och utvecklade gemensamt idéer att arbeta vidare med – både som enskilda organisationer och i samarbete med andra SNIUS-medlemmar.

Presentationer från evenemanget kan laddas ner via länkarna nedan:

Background to SNIUS and IUS updates from Sweden - Murat Mirata, Linköping University 
Industrial symbiosis initiatives in Denmark and in the Nordics – Per Möller, Kalundborg symbiosis
Industrial symbiosis in Norway and in the EU  – Christophe Pinck, Eyde Cluster 
Framtidens fiskodling – Hugo Wikström, Big Akwa
Liquid Wind & FlagshipONE i symbios med Övik Energi – Carolina Bath (Liquid Wind) and Rickard Pellny (Övik Energi)  
High Coast Innovation Park: Samverkan mellan företag för hållbar industriell symbios inom bioekonomi– Helena Näsström, RISE
Industriell symbios som möjliggör accelererad omställning till fossilfri stålproduktion  – Anna Adolfsson, SSAB 
Varför är det offentliga avgörande i industriell symbios? – Victor Sunnliden, Business Region Örebro
Industriell och urban symbios i Lidköping – Yvonne Träff, Lidköpings kommun
Industriell symbios i Bengtsfors kommun – Jeanette Lindh Svanqvist, Bengtsfors kommun 
Industrial and social symbiosis in Sotenäs – Peter Carlssson, Sotenäs kommun and Chalmers Industriteknik. 

Placeholder

Placeholder på Placeholder

e-post: placeholder@placeholder.com

Artikeln uppdaterades senast: