View page in English
Svenska nätverket för industriell och urban symbios
⬅ Tillbaka till nyheter

Den nionde SNIUS konferensen hölls på kulturkvarteret i Örebro med bejublat studiebesök på Regenergy Frövi.

Publicerad

Till ett bubblande kulturkvarter i Örebro välkomnades ett 70-tal aktörer för den nionde årskonferensen för SNIUS. Många kära återseenden av gamla bekanta men också en växande skara av nytillkomna nyfikna aktörer borgade för bra nätverkande och spänstiga diskussioner under dagarna. Väl i konferenssalen hälsade Mats Eklund oss alla välkomna och tog oss igenom förutsättningarna för årets konferens om industriell och urban symbios. Första dagen fokuserade på företagen som tar till vara på det som blir över med otroligt inspirerande exempel på nya affärsmöjligheter från företag samt efterföljande pass kring det lokala exemplet Regenergy Frövi. Det högprofilerade symbiosprojektet tar värme från en industri till ett växthus med en kommande tomatodling. Från scen fick vi höra om hur symbiosen kunde förverkligas, vad som krävdes i samverkan samt vilken roll det offentliga spelat och spelar framåt. För att verkligen få uppleva symbiosprojektet på riktigt tog en buss oss ut till Frövi för ett lärorikt studiebesök samt varm, vällagad middag.

Dag 2 innehöll likt första dagen två gedigna pass där syftet var att se hur aktörer på olika nivåer kan främjan industriella symbioser. I Sverige har symbios framför allt drivits lokalt och kommuner har tagit en ledande roll i utvecklingen och därför fokuserade första passet på att undersöka om hur regioner kan stötta industriell symbios lokalt. Vi fick ta del av flera olika exempel från regioner som jobbar med att samordna, forma och bygga strukturer som ska underlätta för symbios och därmed öka innovationskraften. För att lyfta frågan ytterligare en nivå bjöds nationella myndigheter in till kommande pass där inspel gavs om nationella myndigheters roll i dag och i framtiden och där publiken fick möjlighet till inspel.

Genomgående bra information från scen, en pigg publik med bra frågor och ständiga diskussioner under pauser och luncher gör att vi är mycket nöjda med årets konferens.

Efter konferensens slut träffades SNIUS-gruppen för en diskussion om nästa år där ambitionen är satt att fortsätta utveckla konferensen, nätverket och dess erbjudande.

Har ni inspel och idéer på hur Symbiosnätverket skulle kunna utvecklas tveka inte att höra av dig till oss. Enklast når ni oss genom olle.jonsson@regionorebrolan.se som under 2024 koordinerar nätverkets insatser och arbete.

Finns det någon du träffade på nätverksträffen som du gärna skulle vilja fortsätta diskutera med, det ordnar vi, hör av er så sätter vi er samman!

Titta på de fina bilderna från konferensen och ta del av presentationerna nedan så hörs vi mer framöver.

Allt gott önskar SNIUS

Presentationer

Introduktion - Mats Eklund, Linköping universitet
Att ta vara på energi som annars blir över - Jonas Dyrke, Adven
Förädling av underutnyttade resurser - Elsa Bertils, Econova
Vi gör byggsverige cirkulärt ocg klimatsmart - Daniel Ellison, Hasopor

Bringing waste to life - Frida Tiberini, WA3RM
Kraftan i framtidens Bergslagen - Ylva Gjetrang, Linde Energi
Frövi - En möjlighet att tänka nytt - Matilda Björck och Daniel Fagerlund, Lindesberg Kommun
Är regionerna nyckeln till långlivat stöd för industriell symbios? - Peter Carlsson, Chalmers Industriteknik
IUS arbete i Värmland - Magnus Persson, Paper Province
Industriell omställning och symbios - Malin Vedin, Region Västernorrland
Region Östergötlands roll i utvecklingen av Industriell och Urban Symbios - Milian Nelzén, Energikontoret Östergötland, Region Östergötland
Symbios i Fyrbodalskommunerna - Tobias Källqvist, Fyrbodal

Vad gör vi på Energimyndigheten? - Anders Pousette, Energimyndigheten
Hur Naturvårdsverket försöker underlätta industriell symbios - Dag Henning, Naturvårdsverket
One Stop Myndighetsshop: Myndigheter i samverkan för radikal innovation - Marie Persson, Tillväxtverket
Industriell symbios med nya systemgränser - Kristina Lundberg och Josef Macsik, Ecoloop

Placeholder

Placeholder på Placeholder

e-post: placeholder@placeholder.com

Artikeln uppdaterades senast: